Wandelroutes op de Kop van Goeree

De Kop van Goeree is echt bijzonder. Dat zie en voel je als je op dit eiland bent. Dicht bij de dynamische steden Rotterdam en Antwerpen en toch even helemaal weg. Wandel met behulp van het gebruiksvriendelijke en regio dekkende wandelroutenetwerk door de uitgestrekte polders, bijzondere natuurgebieden, langs mooie waterpartijen, brede stranden en karakteristieke dorpen. Geniet van de schitterende Hollandse luchten, de flora en fauna en proef de smaak van het eiland bij restaurants en strandpaviljoens. Dit groene, waterrijke eiland Goeree & Overflakkee op de grens van Zuid-Holland en Zeeland heeft alles in zich voor een weekend weg of een langer verblijf.

De Kop van Goeree heeft vele geheime plekjes waar je alleen kunt komen door er te wandelen. Ontdek de plekjes die voor anderen onbereikbaar zijn, zoals natuurgebied de Kleistee: duinpannen met een prachtig uitzicht over zee, de bunkers in de Preekhilpolder, de dijken met uitzicht over het grootste zoutwatermeer… en nog veel meer!

Eind mei 2013 is de eerste fase van het wandelroutenetwerk op Goeree-Overflakkee geopend. Er lag op dat moment zo’n 126 km aan wandelroutes. Deze opening was ook meteen het startsein voor de tweede en de derde fase van het netwerk. Totaal zal het maar liefst 375 km aan wandelroutes worden. Het is de bedoeling dat het een regio-dekkende en vooral eiland-brede route wordt van Ouddorp tot Ooltgensplaat. Zodra het wandelroutenetwerk op Goeree-Overflakkee compleet is, zullen er zeker wandelkaarten ontwikkeld worden. Er zijn al enkele wandelkaarten aanwezig die verkrijgbaar zijn bij het VVV kantoor.

Niet alleen om te fietsen is de “Kop van Goeree” een prachtig gebied, ook om te wandelen zijn er meer dan genoeg verschillende mogelijkheden. Wat dacht je van een natuurgebied midden in Ouddorp: De Kleistee, waar je door middel van paaltjes en infoborden het gehele gebied kunt verkennen. Hieronder worden de routes aangegeven die je kunt lopen.

Bunkerroute - 1 km.

Maandenlang hebben vrijwilligers met schepjes gegraven naar de bunkers die onder het duin lagen. Nu kun je over en door de bunkers een route wandelen van ongeveer 1 kilometer lang. Onderweg staan er informatiepanelen waarop meer informatie staat over de functies van de bunkers en de aanwezige flora en fauna in het gebied. Veel originele details van de bunkers zijn bewaard gebleven en dat is bijzonder. De start van de route staat eveneens met een informatiepaneel aangegeven op De Punt. Parkeren in de berm is niet toegestaan, maar is mogelijk op het grote parkeerterrein. Er is een themaroute met informatie over de bunkers ontwikkeld, welke tegen betaling verkrijgbaar is bij het VVV-kantoor.

De Kleistee

De Kleistee is een gebied waar alle oude landschapskenmerken nog waar te nemen zijn: Haaygemeten, woeste grond dus, een restant van een schurveling, eigenlijk de enige die nog zichtbaar in het Ouddorpse landschap overgebleven is en haogten, zandwallen om de akkertjes. Je kunt het beste de route volgen, die aangegeven is door paaltjes met gekleurde koppen.

De Kleistee heeft kenmerken van een oud cultuurlandschap en een oud duinlandschap. Het ligt ten westen van Ouddorp en is te bereiken via de ingang aan de Dirkdoensweg. Het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) is sinds 1997 de pachter van het gebied. Het is een gebied met hooggelegen zandgronden en ook vind je er zandwallen en graslanden. De eikvaren en (korst)mos komen er voor op de zandwallen, zoals ook tandjesgras, vogelpootjes en stijve ogentroost in de graslanden. 

Routes
Door de Kleistee lopen twee routes, namelijk de Schurvelingenroute (11 km) en de Zeedorpenroute (23 km). Natuurlijk kun je ook zelf een route lopen die door de Kleistee gaat. Honden zijn aangelijnd toegestaan in dit gebied.

Excursies
In het zomerseizoen worden er op verschillende dagen wandelexcursies georganiseerd door de Kleistee. Onder leiding van een ervaren gids ga je het gebied in en hij vertelt je alles over de natuur en planten die er leven.
Reserveren voor deze excursies is mogelijk bij VVV Goeree-Overflakkee.

De Kwade Hoek - 2,8 km. / 20 km.

Vroeger werd dit gebied ook wel ‘de kwaaien hoek’ genoemd, omdat er een verraderlijke stroming stond en er zandbanken lagen voor de kust. Veel schepen liepen vast op de zandbanken en schippers waren blij als ze er voorbij waren, even verderop bevond zich dan ook ‘goede rede’ waar ze veilig aan konden meren. Tegenwoordig is het een prachtig natuurgebied ten noorden van Goedereede en is het een getijdengebied wat volop in beweging is. Het gebied ligt aan de Noordzee en heeft dus ook te maken met eb en vloed. In de winter kan het zoute water via geulen en kreken het gebied in stromen.

Kustaangroei
Schorren, slikken, duinvalleien: alles staat onder directe invloed van de zee. Door de wind en het gebulder van de zee is het niet moeilijk voor te stellen dat hier grote hoeveelheden zand worden verspreid. Zoveel, dat er steeds weer jonge duintjes ontstaan en het land langzaam aangroeit. Op de plek waar nu het strand ligt, was jaren geleden water. Zo dynamisch is de natuur bijna nergens.

Routes
Door de Kwade Hoek lopen verschillende wandel- en fietsroutes. Via het knooppuntensysteem (FIKS) leidt er een fietsroute door dit prachtige gebied. Ook lopen er routes van 2.8, 4.1, 10 en 20 kilometer lang door dit gebied. Deze routes lopen niet allemaal over verharde paden. Honden zijn aangelijnd toegestaan in dit gebied.

Excursies
In het zomerseizoen worden er op verschillende dagen wandelexcursies georganiseerd door de Kwade Hoek. Onder leiding van een ervaren gids van Natuurmonumenten ga je het gebied in en hij vertelt je alles over de natuur, planten en dieren die er leven.
Reserveren voor deze excursies is mogelijk bij VVV Goeree-Overflakkee.

De Schans

Ten zuiden van Ouddorp, tegen de dijken rondom het Grevelingenmeer, ligt het gebied de Schans. Het is een verdedigingswerk uit de 17e eeuw met vier bastions (vijfhoekige uitbouw/bolwerk). Toen het verdedigingswerk vrijkwam bij de aanleg van de rijksweg N57 heeft Rijkswaterstaat de Schans teruggebracht in oude staat. De hoofdvorm met vier bastions, omgeven door een gracht, is er nog steeds terug te vinden. Bijzonder is het, dat het water in de gracht brak water is. Door het heldere en zuurstofrijke kwelwater uit het Grevelingenmeer komt hier ook de zeldzame steurgarnaal voor. Je mag er vrij rondlopen, wanneer je niet bang bent voor de daar loslopende schapen. Er staan bankjes om uit te rusten en er zijn op een aantal plaatsen trappen aangebracht om van het uitzicht op Ouddorp en naast de Schans gelegen natuurgebied te genieten.

Hompelvoet

De Hompelvoet is een eilandje in het Grevelingenmeer, ten zuiden van Ouddorp en Goedereede. Er leven bijzondere zeldzame plantensoorten en vogels. Het eiland heeft zich ontwikkeld met grote open en zeer bloemrijke velden en ruige struikgewassen. Enkele jaren geleden is er de zeldzame orchideeënsoort herfstschroeforchis gevonden.

Dieren
De Hompelvoet wordt begraasd met Fjordenpaarden die er het hele jaar blijven. Vanaf half mei komen daar koeien en kalveren bij, die half november weer worden weggehaald. In het broedseizoen (15 maart t/m 15 augustus) is het eiland niet toegankelijk. In deze periode wordt het eiland bewaakt door een vogelwachter, die de vogels observeert en tellingen verricht. Verder doet hij onderzoek naar de plantenwereld.

Excursies
In de zomermaanden worden er wandelexcursies op het eiland georganiseerd. Je vaart met een boot naar het eiland en daar maak je met een ervaren gids een rondwandeling over het eiland.
Reserveren voor deze excursies is mogelijk bij VVV Goeree-Overflakkee.

Kabbelaarsbank

De Kabbelaarsbank is een zandplaat die halverwege de Brouwersdam ligt, tussen de eilanden Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. Van oudsher was het een ondiepte in het Brouwershavense Gat welke bij eb droogviel. Tijdens de aanleg van de Brouwersdam in 1971 werd een deel van de zandplaat opgehoogd en gebruikt als werkeiland. 

Ontstaan
Na de afsluiting was er geen eb en vloed meer en kwam ook het lager gelegen deel van de zandplaat voorgoed boven water. Er vormden zich stuifduintjes, er werd gras ingezaaid en vervolgens werd er in 1974 een bos geplant. Zo ontstond in de loop van de jaren een gevarieerd natuurgebied.

Routes
Aan het eind van de jaren ’80 werden er twee wandelroutes aangelegd door het gebied. Deze routes gaan door het bos, via de duinen, over bloemweides en langs kreken. Hier en daar zijn er interessante doorkijkjes naar het Grevelingenmeer. Ook kom je tijdens beide wandelingen een vogelkijkscherm tegen, zodat je ook het vogelleven op het water kunt zien.
De wandelroutes zijn verkrijgbaar bij o.a. VVV Goeree-Overflakkee.

Koploperroute - 10 km. | 20 km.
In de duinen van Goeree wandel je De Koploperroute, een wandeltocht van 10-20 kilometer met fantastisch uitzicht over slikken, gorzen en kronkelende kreken. Ontdek tijdens het wandelen de bloemrijke duinvalleien, brede stranden en schorren vol vogels.
Middelduinen

Het natuurgebied Middelduinen ligt tussen Ouddorp en het gehucht Oostdijk, op de Kop van Goeree. Het gebied is eigenlijk een binnenduingebied en ligt net achter de buitenduinen. Samen met de Westduinen en de Oostduinen vormen ze het oude duinlandschap van Goeree. Het gebied heeft een oppervlakte van ruim 200 hectare en sinds 1934 is het gebied een belangrijk waterwingebied. Vlakbij de Oostdijk ligt het pompstation Ouddorp van Evides, welke een belangrijke producent van drinkwater is. De Middelduinen is één van de meest unieke en waardevolle duingebieden van Nederland. Er is een stuk duinen aangemerkt als losloopgebied voor honden.

Oostduinen

Het duingebied Oostduinen ligt aan de Noordzijde van Goeree, net achter de buitenduinen. Samen met de Middelduinen en Westduinen vormt dit gebied het oude duinlandschap van de Kop van Goeree. Sinds 1934 hebben de Oostduinen een belangrijke functie als waterwingebied voor Evides. Het is één van de meest unieke en waardevolle duingebieden van Nederland.

Ontdek de duinen van Goeree

De Duinen van Goeree vormen een weids, ongerept en dynamisch landschap. Hier ontdek je orchideeënrijke duinvalleien, brede stranden en schorren waar de zee bij vloed diep in doordringt. Hier groeit ook het steeds populaider wordende groete : Zeekraal. Kom wandelen, fietsen of vogels kijken.

Er zijn routes uitgezet van 10-20 kilometer (start De Koploper), 2.8 en 4.1 kilometer (start Kwade Hoek), 3 en 4 kilometer (Scheelhoekbos, Stellendam).

Preekhilpolder

De Preekhilpolder is een gebied wat bestaat uit droge graslanden zoals duingras en kamgras, orchideeën, margrieten, een rietput, en een Duitse bunker. Het stuk land is vroeger veroverd door het Grevelingenmeer en de binnendijken en een ingevallen dijk laten zien dat de zee nooit echt verslagen is. Het gebied ligt ten zuidwesten van Ouddorp, vlak langs de rijksweg N57. Je kunt de auto eenvoudig parkeren aan het einde van de Blomweg en dan een mooie wandeling maken door het gebied, langs de bloemen en over de dijken. De wandeling is zo’n 2,5 kilometer en is ongemarkeerd. Ook met de fiets is de Preekhilpolder makkelijk te bereiken. Het gebied is ook erg bekend bij duikers, omdat vlakbij de Preekhilpolder de mooie duikplaats ‘Preekhil-De Val’ ligt.

Excursies
In het voorjaar worden er wandelexcursies naar de Preekhilpolder georganiseerd. Je gaat met een ervaren gids het gebied in en hij vertelt je er alles over wat je maar weten wilt.
Reserveren voor deze excursies is mogelijk bij VVV Goeree-Overflakkee.

Springerduinen

De Springerduinen liggen aan het Grevelingenmeer en de Brouwersdam. Een stukje ongerepte natuur met een dichtbegroeid duingebied met o.a. meidoorn, duindoorn, vlier en braam. Sinds de 18e eeuw wordt het gebied steeds breder dankzij kustaangroei. In de Springerduinen komen zowel broedvogels als trekvogels voor, maar met wat geluk kun je er ook reeën spotten. Tussen de duintoppen ligt een vochtige duinvallei: de Westhoofdvallei. Je kunt de Springerduinen vanaf het strand bereiken. De Westhoofdvallei is te overzien vanaf het fietspad en wordt onderaan deze pagina nogmaals uitgebreid beschreven.

Volgerland met duin en strand - 5 km.

Het Volgerland is van oorsprong een strandpolder. Je wandelt door een gebied waar het getij toegang had via een kronkelende kreek. Het gebied is in 1492 ingepolderd. Daarbij kwam de kreek binnendijks te liggen, op oude kaarten daarna aangeduid als ‘Cromme Watergange’. Tegenwoordig biedt het grasland volop kansen voor broedvogels. Tijdens het wandelen zie je mogelijk vogels als tureluur, kievit, scholekster, veldleeuwerik en graspieper. Allemaal soorten die in het agrarisch landschap steeds schaarser worden. Bij de kreek waar de wandroute langs voert, kunnen broedvogels terecht als rietgors, kleine karekiet, dodaars en eenden.

Tijdens de vogeltrek kunnen er verrassende voorbijgangers als lepelaars, vissende sterns en allerlei steltlopers te zien zijn. Neem dus gerust de tijd bij het vogelkijkpunt!

Tegenwoordig is Het Volgerland een natuurontwikkelingsgebied wat vlakbij de Ouddorpse vuurtoren ligt. In 2006 is het gebied ingericht en het komt nu tot ontwikkeling. Op verschillende punten zijn uitkijktorens geplaatst waar je de vogels kunt bespieden. In de nieuwe natuur is altijd genoeg te zien. In de winter is het Volgerland een mooi schaatsgebied.

Vogels
Zodra het graven over was, vonden de weidevogels hun plekje in de graslanden. Het gaat niet zo goed met de weidevogels in Nederland, dus deze ruimte hebben ze hard nodig. Langs de oevers van de kreek zoeken de lepelaars hun eten. De grutto, kieviet en veldleeuwerik vliegen in het voorjaar baltsend (geluiden om de bereidheid tot paring kenbaar te maken) over de nieuwe natuur. Rietvogels zoals de rietgors en de kleine karekiet maakten vanaf 2009 al hun nestjes in de rietkragen in het gebied.

Routes
In 2010 is er een 5 kilometer lange wandelroute door het gebied aangelegd. Een prachtige route om te genieten van een gevarieerd landschap met rietland, begraasde graslanden, een kreek, hooiland en het strand. Rondom het gebied loopt een fietspad. Vanaf dit pad kun je het gebied prachtig overzien.

Westhoofdvallei

Deze vochtige duinvallei ligt vlakbij de vuurtoren ‘Westhoofd’ van Ouddorp. Er groeien bijzondere planten in dit gebied en er leven veel vogels. Planten zoals de vleeskleurige orchis, de rietorchis, de harlekijn en de addertong groeien er. De Westhoofdvallei is voor vogels zoals de tureluur, de scholekster en de kieviet een geschikt broedgebied. Om te voorkomen dat het gebied helemaal dichtgroeit, grazen er – net als vroeger – kuddes koeien. Zonder dat het vee hier loopt, zouden de typische planten zoals de harlekijn, de orchidee en de addertong er verdwijnen. Vroeger trok de ‘koeiewachter’ iedere dag met het vee vanuit het dorp richting de duinvalleien. Door het gegraas en getrap van de dieren blijft de vallei open en het gebied gevarieerd.

Zeedorpenroute - 23 km.

Download de Zeedorpen-wandelroute! Die voert je onder meer langs de Kleistee, een historisch stukje Goeree. Bewonder eeuwenoude akkers en begroeide zandwallen (schurvelingen) tegen de zoute zeewind en stuivend zand. Op een stuk hobbelig en schraal duingrasland bloeien in het seizoen waardevolle, geurende bloemen die talloze vlinders en insecten aantrekken. Verderop, onder de militaire zendmasten van de Westduinen zakt regenwater moeilijk weg in de klei-achtige bodem. Door de poelen en de afwisselend natte en de droge stukken daar omheen, vind je hier zeldzame herfstschroeforchis en amfibieën zoals de rugstreeppad. Tussendoor cultuur snuiven? Bezoek de Beeldentuin Achter De Westduinen (Dijkstelweg 58). Een prettige beschutte plek met beelden van circa twintig (inter)nationale kunstenaars onder ruisende bomen, tussen zingende vogels en zomerse bloemenpracht. Een deel van de entree komt ten goede aan het Zuid-Hollands Landschap. Wie honger heeft, bestelt in het tuinrestaurant een huisgemaakte lunch van biologische streek producten. Het militaire deel van de Westduinen is afgesloten, maar vanaf de (doodlopende) Doornweg voert een struinpaadje door een deel van het gebied.