Hondenbeleid Kwade Hoek verandert

Vanaf 15 maart 2020 verandert er iets belangrijks voor wandelaars met honden op de Kwade Hoek. Het meest Oostelijke deel is vanaf dat moment jaarrond niet meer toegankelijk met honden, ook niet aangelijnd. In het middendeel van de Kwade Hoek gaat het om toegang uitsluitend met aangelijnde hond. De kaart met aangepaste regels komt ruim voor 15 maart ook op de website.

Strandrecreatie enorm toegenomen
In heel ons land is de strandrecreatie afgelopen tientallen jaren enorm toegenomen. Niet alleen door badgasten, maar ook door strandsporten en wandelaars, jaarrond. Hierdoor is het leefgebied van vogels afgenomen welke afhankelijk zijn van stranden. Enkele soorten vogels worden daardoor bedreigd.

Unieke locatie
Voor de aanpassing is gekozen omdat de Kwade Hoek een unieke plaats inneemt in Zuidwest Nederland. Het buitendijkse natuurgebied is van zeer grote waarde voor kustvogels. Het gaat aan de ene kant om kustvogels die er broeden. Maar ook buiten de broedtijd maken doortrekkende- en overwinterende vogels er gebruik van als rust- en voedselgebied. In beide gevallen gaat het om soorten die in hun bestaan- of (winter)voedselgebieden worden bedreigd. Denk aan de strand- en bontbekplevier als broedvogel. In de winter gaat het om soorten als sneeuwgors en strandleeuwerik.

Verstoring voorkomen
Voor deze soorten geldt dat verstoring absoluut ongewenst is. Daarom wordt de toegang met honden tot delen van de Kwade Hoek beperkt. Gelukkig zijn de meest westelijke delen van de Kwade Hoek, het strandje bij de buitenhaven Stellendam en andere kustgedeelten op Goeree groot genoeg om daar wel hondenlosloop toe te staan. Door middel van een zeer uitgebreid net van informatieborden is op de Kwade Hoek duidelijk aangegeven om welke delen het gaat. De kaart met aangepaste regels komt ruim voor 15 maart op de website van IGO Nieuws

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *