Het doek valt over Ouddorp…

Donderdag 28 maart viel het doek over Ouddorp. Zo’n gezegde als “het doek valt over….” kun je op meerdere manieren uitleggen, tenminste als je een flexibele geest hebt. Nou hebben (de meeste) politici een heel flexibele geest, dus die zullen er geen moeite mee hebben een uitleg te kiezen die hen goed uitkomt. In die raadsvergadering van 28 maart vielen dan (eindelijk) de besluiten over het ontwikkelkader verblijfsrecreatie, plan van aanpak recreatie-initiatieven Ouddorp, het bestemmingsplan Oude-Nieuwlandseweg Westerweg Ouddorp en bestemmingsplan Ouddorp Bad Oost. Er was al vele weken over gesteggeld, gediscussieerd, geoordeeld, vooruitgeschoven, teruggehaald, ter discussie gesteld, van de agenda afgehaald om onbekende redenen, weer over gediscussieerd… Kortom: het waren hete aardappels in de keel. Het werd ook de raadsleden, zelfs die van de coalitie, steeds duidelijker, dat deze punten voor veel Ouddorpers eigenlijk compleet onacceptabel waren.

Raadslid Jan Zwerus zal het met deze opmerking niet eens zijn, want die “wil eerst onderzocht hebben” hoeveel mensen het met deze opmerking eens zijn. Hij geloofde niks van “verhalen van mensen, die zeggen dat ze een achterban hebben”. Nooit gehoord van een menselijke keten, een enquête, een petitie ? Nooit gehoord van een bomvolle Dorpstienden ? Misschien zou je als raadslid zelf ook eens onder de mensen moeten gaan in plaats van twee (2 !!) keer met je auto een tochtje door Ouddorp en omgeving te maken.
Hij diende een motie in waarmee hij beoogde eerst !! een officieel onderzoek te doen en daarna over de agendapunten te gaan besluiten. De motie werd binnen 5 minuten weer ingetrokken omdat de wethouder beloofde zo’n onderzoek later te laten verrichten en de resultaten mee te nemen bij de evaluatie. Voor wat betreft de meest heikele punten (Bad Oost, minicampings en verplaatsings-gebied) heeft dat natuurlijk geen enkele zin.

In de hele besluitvormingsprocedure werd steeds duidelijker, dat deze agendapunten voor veel reuring zorgden bij de coalitiepartijen en dan met name bij CDA, VKGO en SGP.
Het CDA gooide roet in ’t “coalitie-eten”. De partij kondigde aan tegen te gaan stemmen bij ’t punt Oude-Nieuwlandseweg. En in dat geval voelde VKGO zich “vrij” om ook tegen te gaan stemmen bij Bad Oost. Wat mij betreft tot zo ver nog wel te begrijpen. Maar om dan na allerlei overleg te besluiten om voor het ene (weliswaar een ietsepietsie gewijzigde) plan (Bad Oost) te stemmen en met zijn allen tegen het andere, wat het CDA dus als “onbetrouwbare coalitiepartner” al van plan was….. Ik begrijp de politieke codes niet.
Dus weg plan Oude-Nieuwlandseweg (ondanks “gewekte verwachtingen”) en ja tegen Bad Oost. Er waren wel wijzigingen: in de nieuwe opzet komen er maximaal 50 hotelkamers en 40 (recreatie) woningen. In de oude opzet waren dat 45 hotelkamers en 55 woningen. Tien minder dus, al bij al. En een paardenweitje gespaard.

De situatie met betrekking tot het verplaatsingsgebied is “technisch veranderd”. Er kan vanaf nu niet meer door het college worden ingestemd met verstening maar dat moet door de raad gebeuren. Dat klinkt als een soort “veiligheidsslot” maar dat is het natuurlijk niet. De bestaande twee minicampings mogen van 25 naar 45 staanplaatsen en een derde aanvrager mag er dan dus ook 45 plaatsen.
Met name bij dit punt (“dichtgetimmerd” volgens de voorstellers van de wijziging) is heel veel op te merken. Het waren minicampings als nevenactiviteit bij een boerenbedrijf.
Nu de grens is gesteld op 45 is er geen sprake meer van een minicamping, verbonden aan een boerenbedrijf. Het worden recreatiebedrijven en dat heeft niets meer te maken met het boerenbedrijf. Dus ook de geformuleerde voorwaarde over beëindigen maximaal 5 jaar na het stopzetten van het boerenbedrijf, hoort volgens mij in hetzelfde grote boek als Doornroosje en Roodkapje.

Al bij al: Is het doek nou gevallen of niet ? Het beantwoorden van die vraag is moeilijk.
Wat mij betreft is het doek gevallen. Bad Oost gaat gewoon door, hoe je het ook wendt of keert. Er komt een einde aan de open ruimte en wat er gebouwd wordt is voor de mens met de goed gevulde portemonnee, want dat worden dure huizen. Er komt gewoon een soort 2e Punt West en dat is geen reden om te juichen. Verder, men mag me Sombermans noemen, maar ik meen wat verstand te hebben van projectontwikkelaars (de rupsjes-nooit-genoeg) en van politici (flexibel, buigzaam en tot meedenken bereid) maar er komt heus een verzoek om in het verplaatsingsgebied te mogen gaan bouwen. En dat zal heus gesteund gaan worden. En verder: De recreatiebedrijven die de raad hardnekkig boerencampings blijft noemen, zullen over niet al te lange tijd verzoeken gaan indienen tot uitbreiding, en die zullen op termijn gehonoreerd gaan worden.

Minder pessimistische mensen zullen zeggen, dat er geen doek is gevallen. Die zullen zelfs zeggen: De politiek zegt “Genoeg is genoeg”, dus einde uitbreidingsverhaal. Dan zeg ik alleen maar: “Gelooft u nog steeds alles wat Rutten zegt en belooft ?”
En wat ik nog steeds bij (bijna) alle raadsleden heel hard mis is echte betrokkenheid bij de Ouddorpers en bij wat hen raakt. Ik geef één simpel voorbeeld om mee te eindigen. Je kunt zeggen en schrijven, dat je de zondagsrust wenst te handhaven (voor mij mag dat, maar hoeft dat niet), maar als je het dorp en omgeving vol bouwt met huizen voor rijke mensen die “van buiten” komen, dan maak je van de oorspronkelijke bevolking van Ouddorp een ondergeschikte en ondergesneeuwde minderheid, die niets meer voor het zeggen heeft (en dat is nu al het geval, beste dames en heren raadsleden, maar u draait het om. U zegt: Ze laten niks van zich horen….)
En zo valt het doek…. desnoods langzaam…. maar zeker.

Stekelpaardje

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *