Auteur archieven: Kees Bezuijen

Kerkdiensten voor week 23

Zondag 31 mei 2020, 1e PinksterdagVandaag, op de 50e dag na Pasen, vieren wij het Pinksterfeest, het feest van Gods Geest en het feest van de geboorte van de kerk.Als teken van geestdrift, van het pinkstervuur, hangt er vandaag een rood antependium over de tafel. In verband met de verordening van RIVM zijn onderstaande erediensten […]

Kerkdiensten voor week 22

Zondag 24 mei 2020, ExaudiVandaag is het de laatste zondag na Pasen, zondag Exaudi. Exaudi is Latijn voor “Hoor!” en komt hier uit Psalm 27:7, waar staat: “Hoor, Heer, hoe ik roep”.Jezus is teruggekeerd naar de Vader en wij zijn achtergebleven. Wij voelen ons een beetje alleen, verweesd. Daarom wordt deze zondag ook wel ‘Wezen-zondag’ […]

Kerkdiensten voor week 21

Zondag 17 mei 2020, RogateVandaag is het de vijfde zondag na Pasen, zondag Rogate. Rogate betekent: “vraagt!”. De naam is ontleend aan Johannes 16 waar Jezus de leerlingen opdraagt God te vragen. Traditioneel werd Johannes 16 op deze zondag gelezen. In verband met de verordening van RIVM zijn onderstaande erediensten digitaal te beluisteren via diverse […]

Kerkdiensten voor week 20

Zondag 10 mei 2020, CantateVandaag is het de vierde zondag na Pasen. Cantate betekent: “Zingt!” en komt uit Psalm 98:1, waar staat: “Zingt de Heer een nieuw lied”. Sinds Pasen is alles anders, alles is nieuw, en in nieuwe liederen zingen wij Gods lof. In verband met de verordening van RIVM zijn onderstaande erediensten digitaal […]

Kerkdiensten voor week 19

Zondag 3 mei 2020, JubilateVandaag is het de derde zondag na Pasen, zondag Jubilate. Dat betekent: “Jubelt, juicht” en is ontleend aan het eerste vers van Psalm 66: “Juicht Gode, gij ganse aarde”. Sinds de dag dat Jezus is opgewekt uit de dood moet de aarde daarover jubelen. In verband met de verordening van RIVM […]

Kerkdiensten voor week 18

Zondag 26 april 2020, MisericordiaVandaag is het de tweede zondag na Pasen, zondag Misericordia, de zondag van Gods goedertierenheid, Gods barmhartigheid.De naam van deze zondag is ontleend aan Psalm 33, vers 5 waar staat: “De aarde is vol van de goedertierenheid des Heren”. Dat weten we sinds Pasen: God toont zijn goedertierenheid aan heel de […]

Kerkdiensten voor week 16

Zondag 19 april 2020, Misericordia Vandaag is het de tweede zondag na Pasen, zondag Misericordia, de zondag van Gods goedertierenheid, Gods barmhartigheid.De naam van deze zondag is ontleend aan Psalm 33, vers 5 waar staat: “De aarde is vol van de goedertierenheid des Heren”. Dat weten we sinds Pasen: God toont zijn goedertierenheid aan heel […]

Kerkdiensten voor week 14

Zondag 5 april 2020, Palmzondag Vandaag is het Palmzondag. De kerk gedenkt de intocht van Jezus in Jeruzalem, waarbij hij met palmtakken werd toegezwaaid. Het is de zesde en laatste zondag van de 40 dagentijd, volgende week vieren we het Paasfeest.De stille week begint, de week waarin wij intens betrokken willen zijn bij het lijden […]

Kerkdiensten voor week 13

Zondag 29 maart 2020, Judica Vandaag is het de vijfde zondag in de 40 dagentijd, zondag Judica. Het Latijnse woord ‘judica’ betekent: “Oordeel, spreek recht”. In Psalm 43:1 staat: “Doe mij recht, o God”. Voor al het leed dat ons en deze wereld treft vragen wij God om recht te doen. I.v.m. Corona (COVID-19) virus […]

Kerkdiensten voor week 12

Zondag 22 maart 2020, Laetare Vandaag is het de vierde zondag in de 40 dagentijd, zondag Laetare genoemd. Laetare is Latijn voor: “Verheugen” en is voor deze zondag ontleend aan Jesaja 66:10 waar staat: “Verheug u, o Jeruzalem”. We zijn nu halverwege de veertigdagentijd en we kijken al vooruit naar Pasen. De vreugde om Pasen […]