Fietsstraten in Ouddorp

De gemeente Goeree Overflakkee heeft bedacht om van de Westerweg, de Klepperweg, de Dijkstelweg en de Bokweg fietsstraten te maken (later komt de Koolweg er nog bij).
Van de aanwonende burgers en bedrijven is hier veel weerstand tegen.

Toen het Verkeer Circulatie Plan (VCP) enige jaren geleden ter goedkeuring naar de gemeenteraad ging zijn daar al de nodige vragen over gesteld met betrekking tot nut en noodzaak hiervan.
Nu ze voor deze 4 wegen hebben gekozen groeit het gevoel onder de aanliggende bewoners dat dit is ontstaan onder invloed van……..

Hieronder nadere uitleg over fietsstraten:
Maar ga er niet vanuit dat je als fietser daar heer en meester bent, want ook op zo’n straat is de wegen verkeerswet van toepassing.
En de gemeente gaat hier wel erg gemakkelijk mee om eveneens gaan ze gemakkelijk om met de criteria wanneer wel en wanneer geen fietsstraat En juist deze straten voldoen niet of helemaal niet aan deze criteria

Fietsstraat:
• Een fietsstraat is een straat die ingericht is als fietsroute, maar waarop tevens auto’s zijn toegestaan.
• Dit autogebruik wordt echter beperkt door het karakter en de inrichting van de fietsstraat.
• In Nederland zijn fietsstraten vaak rood gekleurd, net als
fietspaden.
• Fietsstraten vormen een alternatief voor traditionele fietsroutes langs hoofdwegen.
• De straten liggen veelal in woongebieden die daardoor een meer autoluw karakter kunnen krijgen.
• Een belangrijk punt hierbij is dat de
verkeersintensiteit op de oorspronkelijke straat bepalend is voor de uitvoering.
• Wanneer er te veel motorvoertuigen gebruik van maken is een veilige fietsstraat niet haalbaar.
• Ook dient rekening gehouden te worden met parkeercapaciteit.
• Smalle straten waar ook geparkeerd moet worden lenen zich derhalve niet voor een inrichting als fietsstraat.

Er zijn vier fietsstraat varianten:
• De autoluwe woonstraat:
Vaak is deze straat al aangewezen als fietsroute waardoor weinig aanvullende maatregelen nodig zijn.
• Fietsers ruim aan de zijkant:
Doordat aan weerszijden van de autostrook brede wijnrode fietsstroken liggen, is de positie van de automobilist duidelijk. Bij hogere intensiteiten wordt de autostrook verbreed om passeren mogelijk te maken.
• Fietsers meer in het midden:
Door het fietsgedeelte te centreren langs de lengte-as zullen fietsers vooral in het midden rijden.
• Rijbaan scheiding. Onderscheiding van twee rijrichtingen heeft een versterkend effect voor de fietser. Inhalen en parkeren wordt tegengegaan, vaak door een verhoging op de as en een smalle redresseerstrook.

Juridisch:
In Nederland hebben fietsstraten geen juridische status, het zijn feitelijk fietspaden waarop alle overige categorieën weggebruikers zijn toegestaan.
De normale regels van de Wegenverkeerswet gelden hier.
Fietsers houden zoveel mogelijk rechts en rijden met maximaal twee personen naast elkaar als zij anderen niet hinderen.
Elke fietsstraat kan zijn eigen beperkingen krijgen door extra bebording zoals een maximumsnelheid (bord A01-30)
Of inhaalverbod voor motorvoertuigen (bord F01).
Het verkeersbord “Fietsstraat auto te gast” is in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens als informatiebord (bord F1002) opgenomen.
Hiervoor hebben wegbeheerders vaak zelf verkeersborden bedacht; dit kwam de eenduidigheid en begrijpelijkheid bij de weggebruikers echter niet ten goede (te zien op de foto uit Delft).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *