Corona proof tip om erop uit te gaan: Geo-Caching. Spoorzoeken tijdens wandelen of fietsen

Wat is Geocaching en hoe werkt het? Geocaching is een spel op de mobiele telefoon waarbij je een ‘schat’ gaat zoeken op een onbekende locatie. Via een app voor Apple of Android kan je een locatie bij jou in de buurt kiezen, die makkelijk zichtbaar is op de kaart. Er staat bij hoe ver het lopen is en je […]

Kerkdiensten voor week 23

Zondag 31 mei 2020, 1e PinksterdagVandaag, op de 50e dag na Pasen, vieren wij het Pinksterfeest, het feest van Gods Geest en het feest van de geboorte van de kerk.Als teken van geestdrift, van het pinkstervuur, hangt er vandaag een rood antependium over de tafel. In verband met de verordening van RIVM zijn onderstaande erediensten […]

Kerkdiensten voor week 22

Zondag 24 mei 2020, ExaudiVandaag is het de laatste zondag na Pasen, zondag Exaudi. Exaudi is Latijn voor “Hoor!” en komt hier uit Psalm 27:7, waar staat: “Hoor, Heer, hoe ik roep”.Jezus is teruggekeerd naar de Vader en wij zijn achtergebleven. Wij voelen ons een beetje alleen, verweesd. Daarom wordt deze zondag ook wel ‘Wezen-zondag’ […]

Kerkdiensten voor week 21

Zondag 17 mei 2020, RogateVandaag is het de vijfde zondag na Pasen, zondag Rogate. Rogate betekent: “vraagt!”. De naam is ontleend aan Johannes 16 waar Jezus de leerlingen opdraagt God te vragen. Traditioneel werd Johannes 16 op deze zondag gelezen. In verband met de verordening van RIVM zijn onderstaande erediensten digitaal te beluisteren via diverse […]

Kerkdiensten voor week 20

Zondag 10 mei 2020, CantateVandaag is het de vierde zondag na Pasen. Cantate betekent: “Zingt!” en komt uit Psalm 98:1, waar staat: “Zingt de Heer een nieuw lied”. Sinds Pasen is alles anders, alles is nieuw, en in nieuwe liederen zingen wij Gods lof. In verband met de verordening van RIVM zijn onderstaande erediensten digitaal […]

Kerkdiensten voor week 19

Zondag 3 mei 2020, JubilateVandaag is het de derde zondag na Pasen, zondag Jubilate. Dat betekent: “Jubelt, juicht” en is ontleend aan het eerste vers van Psalm 66: “Juicht Gode, gij ganse aarde”. Sinds de dag dat Jezus is opgewekt uit de dood moet de aarde daarover jubelen. In verband met de verordening van RIVM […]

Kerkdiensten voor week 18

Zondag 26 april 2020, MisericordiaVandaag is het de tweede zondag na Pasen, zondag Misericordia, de zondag van Gods goedertierenheid, Gods barmhartigheid.De naam van deze zondag is ontleend aan Psalm 33, vers 5 waar staat: “De aarde is vol van de goedertierenheid des Heren”. Dat weten we sinds Pasen: God toont zijn goedertierenheid aan heel de […]

Kerkdiensten voor week 16

Zondag 19 april 2020, Misericordia Vandaag is het de tweede zondag na Pasen, zondag Misericordia, de zondag van Gods goedertierenheid, Gods barmhartigheid.De naam van deze zondag is ontleend aan Psalm 33, vers 5 waar staat: “De aarde is vol van de goedertierenheid des Heren”. Dat weten we sinds Pasen: God toont zijn goedertierenheid aan heel […]