Gezocht: Een raad met karakter en lef.

In Ouddorp wordt de stemming onder de mensen steeds sikkeneuriger als het gaat om ontwikkelingen in de recreatieve sector. Er is ongerustheid onder de mensen die het gevoel hebben, dat het dorp en de omgeving door de gemeente gezien worden als melkkoe. Al jaren hebben projectontwikkelaars en recreatieondernemers vrij spel. De gemeente legt ze geen strobreed in de weg. In ’t kort een paar ontwikkelingen (raadsvergadering 14 maart a.s.):
1. Ouddorp Bad Oost
2. Ontwikkelkader verblijfsrecreatie.
3. Plan van aanpak Recreatie-initiatieven Ouddorp

Ouddorp Bad Oost. Het betreft het open gebied tussen het Fletcherhotel en de Vrijheidsweg. Het gebied zorgt voor een open kijk naar de duinen. Ouddorp Bad Oost moet volgebouwd worden: een hotel met minimaal 45 kamers en huizen waarvan er 40 bestemd zijn voor permanente bewoning. Een “gewone” woonwijk dus, niks recreatie, en bestemd voor de beter gevulde beurs.

In de oordeelsvormende fase spraken vijf partijen zich direct al uit als voorstander.
PvdA, met woordvoerder Grinwis, werkzaam in de recreatiesector: vóór. Juist bij de PvdA zou je verwachten dat aan het hart liggende zaken als natuur, klimaat, verstening, leefgebied, vogels, insecten enz. zwaar zouden wegen, maar nee hoor.
VVD, Rijerkerk, bekend voorvechtster van vrijheid voor: de (recreatie)ondernemer: vóór.
EVV, Van Alphen heeft hoe je ’t ook bekijkt een indirecte band met de projectontwikkelaar en Van der Meer een directe band met ondoordachte beslissingen uit de vroegere gemeente Goedereede: dus vóór.
Groep Zwerus: Jan Zwerus debatteert bijna nooit mee: gewoon vóór. Ouddorp ? Waar ligt dat ?
En tenslotte de partij waarop menigeen zijn hoop bij de verkiezingen had gevestigd, de VKGO: vóór. Deze partij zegt “eigenlijk” tegen te zijn, maar heeft het coalitieakkoord getekend bij het kruisje van Van Dam. In dat akkoord staat ondermeer, dat “onomkeerbare initiatieven” altijd doorgaan (omdat men een betrouwbare partner wil zijn voor inwoners, organisaties en projectontwikkelaars ….. echt waar: voor inwoners ook, het staat er echt).

Een initiatief is per definitie niet onomkeerbaar. Alleen een besluit is onomkeerbaar. Alle andere prietpraat over verwachtingen en hele of halve toezeggingen is flauwekul. Een partij die zo’n opvatting serieus neemt kan beter meteen opstappen, want die zet zelf de raad als hoogste orgaan buitenspel.

Dreigingen met claims, schadevergoeding, voorwerk-betalingen, uren-in-rekening-brengen ?? Allemaal flauwekul. Want de raad besluit. En een college en/of ambtenaren kunnen noch mogen iets “toezeggen” of “verwachtingen wekken”. Alles wat overlegd wordt dient altijd te geschieden onder “voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad”.
Blijven over de drie christelijke partijen: Vaag, zo vaag mogelijk in hun reacties, alhoewel de woordvoerders hun best deden te “doen alsof de strijd nog niet gestreden is”. Een beproefde tactiek: eerst zogenaamd aarzelen en straks bij de besluitvorming toch akkoord gaan. Ik heb altijd al gedacht dat ik het begrip rentmeesterschap niet goed interpreteerde, nu weet ik het zeker…. Het kan ook zijn dat deze christelijke partijen er een eigen definitie aan geven.
Wel een treurigmakend overzicht.

Het Ontwikkelkader lijkt “beperkend” te zijn: er is alleen nog ruimte voor ontwikkelingen onder voorwaarden. Je moet om iets te mogen ontwikkelen voldoen aan criteria en dan zal de gemeente je verzoek positief benaderen. Er worden drie soorten recreatiebebouwing genoemd:
Innovatieve recreatiewoningen, groepsaccommodaties en hotels. Je kunt dan denken aan “varianten” op stacaravans, ecolodges, trekkershutten enz. Een beetje “inpassen” in de natuur (heuveltje, struikje, miniboompje) plus voldoende parkeerruimte en de gemeente moet (vanwege haar eigen beleidsdocumenten) wel akkoord gaan. De agrariërs zijn graag bereid grond te verkopen dan wel zelf aan de slag te gaan.

Een positieve benadering betekent gewoon een bestemmingsplanwijziging, dus nog meer landbouwgrond wordt recreatiegrond. En de raad zal ja zeggen in verband met “onomkeerbare initiatieven”.

Wat dan wel ? Niets meer buiten de bestaande recreatiegrond en voor wat betreft (groeps) accommodaties: alleen bestaande gebouwen zonder externe uitbreiding. Alleen zo voorkom je verdere verstening, verdere aantasting van het natuurlijk landschap.

Het Plan van aanpak ? Twee punten om echt kwaad over te worden. Het verplaatsingsgebied zou vooral natuur moeten worden, maar het wordt mogelijk gemaakt om er “beperkte verblijfsrecreatie” toe te passen en wel 100 woningen. Hoezo beperkt ?

En de minicampings Brouwersdam en Zonnewende worden beloond voor hun continue overschrijden van de vergunningsregels en mogen zoveel plaatsen als binnen het bestaande oppervlak mogelijk is (100 plaatsen ?); de bestemming van de grond wordt recreatie in plaats van landbouw. Continue overtreding wordt dik beloond. Maar natuur is natuur en minicamping is minicamping…. Of worden de burgers en ik helemaal tot nietsvermoedende domoren bestempeld ?

Wat Ouddorp wil, beste gemeenteraadsleden, is een gemeenteraad met karakter, met lef, een raad, die waar maakt dat hij het hoogste orgaan is in de gemeente. En dan ook alleen hij. Niet het college, niet ambtenaren en al helemaal niet de projectontwikkelaars en recreatieondernemers.

De raad is het hoogste orgaan. In het project Veerse Meer heeft de gemeenteraad dat bewezen door een (al lang lopend) initiatief af te wijzen. De ontwikkelaar ging natuurlijk naar de rechter, tot aan de Hoge Raad toe. Maar die gaf gewoon de gemeenteraad als hoogste orgaan (natuurlijk) gelijk. Een raad met lef, met karakter.

Nu is het woord aan de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. De bevolking van Ouddorp vraagt u: toon nu eindelijk eens karakter, toon lef. Zeg NEE. Genoeg is genoeg !

Stekelpaardje

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *